Job Description

- Tìm kiếm các mặt bằng cho thuê tại địa phương theo kế hoạch mở rộng của công ty;

- Liên hệ cá nhân/đơn vị có mặt bằng để ghi nhận thông tin, đưa ra các yêu cầu và thương lượng các điều khoản phù hợp nhất cho các bên liên quan, theo quy định của công ty.

- Khảo sát hiện trạng các mặt bằng và ghi nhận các thông số thực tế, so sánh với yêu cầu về mặt bằng công ty cần để đưa ra lựa chọn;

- Phối hợp với các bộ phận trong công ty để tiến hành ký kết hợp đồng thuê mặt bằng và triển khai xây dựng sử dụng mặt bằng;

- Tổng hợp, phân tích, báo cáo Bảng theo dõi hợp đồng thuê, theo dõi tìm kiếm mặt bằng hàng tuần/tháng/quý;

- Thay mặt công ty tiếp xúc và xử lý các vấn đề về mặt bằng kinh doanh với chủ nhà, trung tâm thương mại, các đối tác cho thuê khác.. 

- Thực hiện các công việc ký kết, gia hạn, thanh lý mặt bằng thuê theo chính sách giá của công ty;

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển
Share:

Salary: Thỏa thuận

Location: Hồ Chí Minh

Team: Phòng Xây dựng-Bảo Trì

Application deadline: 01/07 — 31/07/2022