Job Description

Trợ lý & phiên dịch tiếng Trung cho các chuyên gia

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển
Share:

Salary: Thỏa thuận

Location: Hồ Chí Minh

Team: Kế Toán - Tài Chính

Application deadline: 19/01 — 28/02/2023