Hoàng Phúc International tổ chức chương trình đào tạo To The Moon Meeting

 
Vào ngày 15//03/2022, Hoàng Phúc International đã tổ chức chương trình đào tạo To The Moon Meeting cho tập thể nhân viên tại công ty.
 
Với ba chủ đề chính gồm: Giá trị cốt lõi của HPI; Mục tiêu cao cả của HPI; Tập thể gắn bó, làm việc hiệu suất cao để tạo ra khác biệt cho tập thể và từng cá nhân.
Xuyên suốt chương trình toàn thể khối văn phòng và khối cửa hàng được hướng dẫn và đào tạo nghiệp văn hóa công ty. Được kết nối, chia sẻ về các vấn đề gặp phải, những thắc mắc trong quá trình làm việc và hội nhập giữa các nhân viên với ban lãnh đạo công ty. Cùng thảo luận về mục tiêu đang hướng tới đưa ra các đề xuất để cùng nhau phát triển từ những điểm chung và điểm riêng của cá nhân, tập thể.
Kết thúc sự kiện, đã có những cung bậc cảm xúc từ sự chia sẻ của toàn thể nhân viên và ban lãnh đạo. Những giây phút trải nghiệm sản phẩm hết sức thú vị.
Sự có mặt và đồng hành của tất cả mọi người đã tạo nên một ngày thật đặc biệt đối với Hoàng Phúc.
 
Hình 1.
 
Hình 3.
 
Hình 4.
 
Hình 5.
 
Hình 6. 
 
Hình 7.
 
Hình 8.
 
Hình 9.
 
---Hết---
 
 

Chuyển động 24h cùng HPI

Ứng tuyển tại HPI ngay hôm nay!