Hoàng Phúc International triển khai sử dụng phần mềm nội bộ tại tất cả các hệ thống cửa hàng

Đối với Hoàng Phúc, việc nắm bắt xu hướng công nghệ mới là kim chỉ nam trong việc thực hiện giá trị văn hóa cốt lõi "luôn học hỏi và đổi mới".

Mục tiêu năm 2022, Hoàng Phúc sẽ sở hữu và phát triển toàn bộ hạ tầng công nghệ. Thành quả đầu tiên đạt được là sự có mặt của sản phẩm công nghệ theo dõi và tối ưu vận hành, được phát triển từ đội công nghệ.

Việc đổi mới và sử dụng phần mềm sẽ hỗ trợ số hóa mọi nghiệp vụ vận hành của cửa hàng,  hỗ trợ việc chăm sóc khách hàng mang lại trải nghiệm thoải mái và tốt nhất cho người mua hàng, người sử dụng dịch vụ của Hoàng Phúc.

Các chiến binh tại các cửa hàng Hoàng Phúc được hỗ trợ dễ dàng hơn, linh hoạt hơn trong quá trình làm việc, mang lại kết quả tốt nhất trong nghiệp vụ bán hàng. 

Hình 1. Phòng Ecommerce sử dụng phần mềm hỗ trợ công việc.

Hình 2. Nhân viên Hoàng Phúc vận dụng phần mềm hỗ trợ công việc.

Hình 3. Nhân viên Hoàng Phúc vận dụng phần mềm hỗ trợ công việc.

Hình 4. Nhân viên Hoàng Phúc vận dụng phầm mềm hỗ trợ công việc.

Hình 5. Phần mềm nội bộ đi vào sử dụng trên tất cả các hệ thống của Hoàng Phúc.

Hoàng Phúc xin trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của đội công nghệ cũng như nỗ lực của tất cả các thành viên HPI trong quá trình đổi mới. 

Cảm ơn sự hợp tác và đóng góp ý kiến của hệ thống cửa hàng để sản phẩm mới có cơ hội hỗ trợ công việc của các bạn.

Chuyển động 24h cùng HPI

Ứng tuyển tại HPI ngay hôm nay!