Phân biệt CV và Resume

CV là ‎‎viết tắt‎‎ của từ Latin ‎‎Curriculum Vitae‎‎, được dịch là “Sơ yếu lý lịch”. 

Resume cũng là một bản sơ yếu lý lịch, có nguồn gốc từ tiếng Pháp (Tiếng anh là “summary”) là bản tóm tắt bộ hồ sơ cá nhân, lý lịch nghề nghiệp của các ứng viên. 

Tuy nhiên, giữa CV và Resume có những điểm mà bạn cần phải lưu ý và phân biệt được.

1. Điểm giống nhau giữa CV và Resume

  • Được thiết kế riêng cho công việc, vị trí tại công ty cụ thể mà bạn đang ứng tuyển
  • Tiền đề để bước vào vòng phỏng vấn

Nếu bạn muốn nộp đơn cho cả các vị trí học thuật cũng như ngành nghề muốn ứng tuyển, CV và Resume là điều kiện cần thiết cần phải có.

2. Điểm khác biệt giữa CV và Resume

Độ dài

CV có một độ dài không xác định. Tùy thuộc vào kinh nghiệm, thành tựu mà bạn đạt được. Trong CV sẽ không loại bỏ các mục mà chỉ thêm vào những mục mới.

Khác với CV, bạn có thể tùy chỉnh độ dài và thông tin trong 1 đến 2 trang Resume. Các thông tin cần được chọn lọc và phù hợp với vị trí mà bạn ứng tuyển.

Mục đích

CV là bảng tổng hợp mọi sự kiện sự phát triển trên con đường sự nghiệp của bạn. Được dùng để nhấn mạnh thành tích học tập, được sử dụng khi ứng tuyển vào các vị trí trong học viện, học bổng và tài trợ,... Các tổ chức của loại hình này cần đánh giá chi tiết thông tin của bạn nên CV sẽ đáp ứng yêu cầu này.

Resume là bản tóm tắt ngắn gọn về học vấn, kinh nghiệm của bạn. Được dùng để nhấn mạnh kỹ năng, được sử dụng khi ứng tuyển vào một vị trí trong ngành công nghiệp, khu vực công. Resume có thể thay đổi, chọn lọc thông tin để phù hợp với vị trí ứng tuyển thay vì sẽ liệt kê hết tất cả toàn bộ như CV. 

Tùy theo các quốc gia mà phân biệt mục đích của CV và Resume. Tại Mỹ và Canada, cả hai đều được sử dụng với đúng mục đích chính thống của nó. Tuy nhiên ở các quốc gia như Việt Nam, Úc, Ấn độ đều chấp nhận việc sử dụng cả hai cho cả hai mục đích và nhà tuyển dụng không quá rạch ròi về vấn đề này.

Trình bày

Những thông tin cần thiết luôn phải có mặt trong CV của bạn bao gồm: Thông tin liên lạc; Mục tiêu cá nhân; Trình độ học vấn; Kinh nghiệm làm việc; Kỹ năng; Giải thưởng; Hoạt động ngoại khóa; Thông tin người tham chiếu. Tất cả thông tin đều không thay đổi và theo thứ tự thời gian. 

Resume chỉ yêu cầu có các thông tin như: Thông tin liên lạc; Mục tiêu cá nhân; Trình độ học vấn; Kinh nghiệm làm việc; Kỹ năng. Bố cụ tùy ý trình bày, đôi khi còn có các mục như giải thưởng, thành tựu khi cần thiết. Phần Kinh nghiệm và kỹ năng có thể thay đổi để phù hợp với thông tin tuyển dụng đưa ra.

Nguồn: hoianuong.vn

Chuyển động 24h cùng HPI

Ứng tuyển tại HPI ngay hôm nay!